نقدهای ديگران

 

 

 

 

 

        درباره ی سه نظر درباره ی يك مرگ

 

قاضی ربيحاوی در كيهان لندن، ٢٠٠٢ ،

محمود خوشنام در كيهان لندن، ٢٠٠١ ،

احمد نيك آذر در ويژه تئاتر، ٢٠٠١

 

 

 

 

 

        درباره ی روياهای آبی زنان خاكستری

 

رامين كامران در نيمروز، ٢٠٠١ ،

محمود خوشنام در كيهان لندن ، ٢٠٠١

م . قنبری در بولتن فستيوال كلن ، ٢٠٠١

بهروز قنبر حسينی در كتاب نمايش ، ٢٠٠١

 

 

 

 

        درباره ی چاقو در پشت

 

گابريه له دورينگ در HNA ، ٢٠٠٠

حميد راهبين در اطلس ، ١٩٩٩

نشريه ی آلمانی زبان شهر زيگن
(Siegener Zeitung)
، ٢٠٠٠

بهروز قنبر حسينی در كتاب نمايش، ٢٠٠٠

محمود خوشنام در كيهان لندن، ٢٠٠٠

 

 

 

        درباره ی سرزمين هيچكس

 

بتول عزيز پور در ديدار ١٩٩٨،

گابريه له دورينگ در HNA ، ١٩٩٩،

بهروز قنبر حسينی در كتاب نمايش،

مهستی شاهرخی در آرش،

حسين دوانی در بولتن فستيوال كلن،

محمود خوشنام در كيهان لندن

 

 

        درباره ی بازی آخر

 

( آران جاويدان در گردون، ١٩٩٧

حسين دوانی در بولتن فستيوال كلن،١٩٩٧ ،

ايرج محضری در بولتن فستيوال كلن ، ١٩٩٧ ،

 

عطاءاله گيلانی در بولتن فستيوال كلن ، ١٩٩٧

گابريه له دورينگ در HNA در كاسل، ١٩٩٧

محمود خوشنام در كيهان لندن، ١٩٩٧


واراند در سایت ماها، ارگان همجنسگرایان ایرانی،
آذر ١٣٨٤

 

 

 

 

 

        درباره ی مرجان ، مانی ...

 

عباس سماكار در نيمروز و در "نقد آتْار نمايشی تئاتر و سينما،

بهمن سقايی و مسعود مدنی در بولتن فستيوال كلن ١٩٩٦


سونيا غفاری در سايت كانون زنان ايرانی، آبان ۱۳۸۴

 

 

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET