پروندهً نمایشها

 

گزارش تصویری نمایش "بازی در بازی" کاری از نیلوفر بیضایی،

(اختر قاسمی)

PDF نسخه

https://www.akhtarnews.de/2021/11/30/12/15/13365/?fbclid=IwAR3Z9Dw1woR4SIgUC0jZRONvxiWza43Ld8W_RKiH40HIzpGpZvzJanVgWrw

Foto Galerie der Fotografin Akhtar Ghasemi vom Auffuehrungen des Theaterstuecks "Spiel im Spiel" in Frankfurt und in Koeln bei Akhtar News

 اختر قاسمی   29.11.2021

نمایش "بازی در بازی" کاری از نیلوفر بیضایی

نیلوفر بیضایی را میتوان به جرئت پرکارترین نویسنده و کارگردان زن ایرانی در خارج از کشور نامید که در عرصه نمایش فعال است. «بازی در بازی» نام آخرین نمایش اوست که آن را بر اساس کتاب عقل آبی شهرنوش پارسی پور  نوشته و کارگردانی کرده است.

این نمایش در اکتبر و نوامبر در فرانکفورت و در چهارچوب 27مین فستیوال تاتر ایرانی کلن به روی صحنه رفت.

در زیر عکس هایی از اجرای فرانکفورت و اجرای در فستیوال تاتر کلن و همچنین چند عکس پشت صحنه از اجرای فرانکفورت می بینید.

 

 

برای دیدن عکس ها به شکل بزرگ میتوانید بر روی عکس دلخواه کلیک کنید و با فلش حرکت کنید.

 

 

-1-

 

 

 

 

 

https://www.akhtarnews.de/2021/11/30/12/15/13365/?fbclid=IwAR3Z9Dw1woR4SIgUC0jZRONvxiWza43Ld8W_RKiH40HIzpGpZvzJanVgWrw

 

 

 

شبکه های اجتماعی اخترنیوز

اخترنیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET