نمايشنامه های اجرا شده

 

١-   “ بانو در شهر آينه“ (١٩٩٥)

( با ٢ اجرا)

نويسنده: نيلوفر بيضايی

حركت نگار: محسن حسينی

بازيگران: هرمين عشقی، سپيده قديری ، ه پويا ، پروين شجاعی، افسانه جمالی

 

 

  درباره ی نمايش:

 نمايشی در ١٨ اپيزود و با متنی شعر گونه . در اين نمايش آنچه امروز بر  زنان در ايران می گذرد و فشاری كه برآنها وارد می شود از  طريق تصوير مرور می شود و در عين حال تصوير زن- خدا  (آناهيتا) كه در اساطير ايران  ريشه دارد ، در مقابل بی تصويری امروز زنان (بلحاظ حقوقی) گذاشته می  شود...

 

 

٢-   مرجان، مانی و چند مشكل كوچك
(١٩٩٧-١٩٩٦
)

             (با ٢٥ اجرا در اروپا)

نويسنده و كارگردان : نيلوفر بيضايی

آهنگساز : رضا نوروز بيگی

طراح صحنه و لباس : امير رازی

بازيگران : رامين يزدانی ، يگانه طاهری ، هديه عشقی ، حميد ، هرمين عشقی ، داود سلطانی ،

علی  محمدی ،  منوچهر كابلی ،   پروين شجاعی ،  شبنم مددی ، ه . پويا

  درباره ی نمايش :

 

مرجاناز همسرش مانی جدا شده است . مانی اما حاضر نيست اين تصميم را بپذيرد و گمان می كند كه همچنان عاشق اوست.

 در اين نمايش مرجان و مانی هر يك فرصت می يابند تا دريافتهای خود را از عشق و رابطه  عاشقانه “ بازگو كنند.

 

 

 

٣-   بازی آخر (١٩٩٨-١٩٩٧)

            (با ٢٦ اجرا در اروپا)

نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی

آهنگساز : رضا نوروز بيگی

طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی 

بازيگران: هرمين عشقی، داود سلطانی، روناك نويدی، منوچهر كابلی، شبنم مددی

  درباره ی نمايش:

 

تصور كن سالها تشنه ی كمی آزادی باشی و بعد ناگهان جايی در جهان بدان دست يابی! با آزادی بدست آمده چه خواهی كرد؟

"مانا" ، يك زن فمينيست، "سارا" خواهر او كه زنی سنتی است، "سپهر" كه هنرمندی همجنس گراست،

"خورشيد" كه دختركی لال است و بالاخره "شهردار"  كه سياستمداری در پی قدرت است ، در اين بازی حضور پيدا می كنند .

اين نمايش درباره ی انسانهايی است كه با بحران درگير می شوند و نيز درباره ی آنها كه از آن می گريزند.

 

 

٤-   سرزمين هيچكس
(١٩٩٩-١٩٩٨)

             (با ٣٦ اجرا در اروپا)

نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی

آهنگساز: رضا نوروز بيگی

طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

فيلمبرداری قسمتهای ويديويی : امير رازی ، علی صمدی

با بازی : پروانه حميدی

درباره ی نمايش:

 

زنی تبعيدی از زندگی اش می گويد. او با وجود دوری از وطن از اينكه در جامعه ی ميزبان آزادی هست ، شاد است،

اما احساس تنهايی و انزوا و ياد همنسلان كشته شده اش ، ياد فشار و توهين و تحقير او را رها نمی كند. او به خودكشی می انديشد ...

 

 

٥-   قطعه ای بدون نام (١٩٩٨)

کارگردان: نیلوفر بیضایی

آهنگساز: رضا نوروز بیگی

بازیگران: پروانه حمیدی، شبنم مددی

یک اجرای نمایشی درباره ی دو زن در زندان همراه با متن کوتاهی برگرفته از

خاطرات زندان شهرنوش پارسی پور. بمناسبت روز زن در فرانکفورت

 

 

٦-   چاقو در پشت (٢٠٠٠-١٩٩٩)

            (با ٢٥ اجرا در اروپا)

            نويسنده: كاوه اسماعيلی

            كارگردان و طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

            موسيقی: رضا نوروز بيگی ، شيلا كاندرا

           بازيگران: هرمين عشقی ، فرود حيدری ، ساحل بدرود ، علی فرجی ، شبنم مددی

درباره ی نمايش:

 

زخم خورده ای در ميان جمعيت تظاهر كننده . هيچكس حاضر نيست به او كمك كند، چرا كه همه از عواقب آن می ترسند ...

 

 

 

٧-   روياهای آبی زنان خاكستری
(٢٠٠١-٢٠٠٠)

           (با ٣٠ اجرا در اروپا)

           نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی        

           آهنگساز: رضا نوروز بيگی

           طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

           بازيگران: پروانه حميدی، ميترا زاهدی ، ژاله شعاری

 درباره ی نمايش:

 

مينا و سودابه دو زن بازيگر هستند كه از ادامه ی حرفه شان  در ايران محروم شده اند .

يكی از آنها ايران را ترك كرده و ديگری در ايران مانده است .

رويای مشترك آنها ، يعنی ادامه ی حرفه شان در جامعه ای آزاد با واقعيتهای تلخ سياسی و اجتماعی حاكم بر ايران در تضاد قرار دارد ...

 

 

٨-   “ سه نظر درباره ی يك مرگ
(٢٠٠٢-٢٠٠١)

           (با ١٨ اجرا در اروپا)

            متن : مينا اسدی

           تنظيم برای اجرا و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

           موسيقی : سوسن شاكرين ، رضا نوروز بيگی ، شيلا كاندرا

           طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی

           فيلمبرداری قسمتهای ويديويی : احمد نيك آذر

           بازيگران : هرمين عشقی، ساحل بدرود

     درباره ی نمايش:

 

سه زن در سوگ مرگ مرد زندگی شان نشسته اند .

همسر او ، معشوقه اش و مادرش...

نمايشی  در شش تابلو درباره ی زنانی كه بر ضد يكديگرند و نه با هم !

 

 

 

٩-   بوف كور
(٢٠٠٥-٢٠٠٤)

           (با ١٢ اجرا در آلمان)

            متن : صادق هدايت

           تنظيم برای اجرا و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

           موسيقی : رضا نوروز بيگی

           طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی

           بازيگران : منوچهر رادين ، فرهنگ كسرايی، هرمين عشقی

     درباره ی نمايش:

 

... لازمه ی تداوم زندگی ، ايجاد نوعی فاصله است با ذهنيت نيستی و مرگ، به فراموشی سپردن مرگ. اگر نتوانيم اين فاصله را ايجاد كنيم، دچار نوعی جنون می شويم، وارد دنيای ناشناسی می شويم.

بوف كور توصيف موقعيتی است ميان زندگی و مرگ. آنكس كه راهی و ياری ندارد، راه گريزی نيز از اين موقعيت نخواهد يافت و “ سكوت زبانی را كه ما نمی فهميم“ در عمق تاريكی كه سرتاسر زندگی را در بر گرفته است، می شنود. از آنجاست كه تصاوير بيشماری از اعماق گردابی هولناك. تصاويری كه در خاطرات فراموش شده ، رويا و كابوس در حافظه زنده می شود، دوباره ظاهر می شوند.

بوف كور حاصل اين لحظه های تكرار شونده ، تصاوير مكرر است. بوف كور بر بستر فضايی آميخته  با حس تنهايی و مرگ به عشق می نگرد كه می بايست ما را از اين حسهای نابود كننده رهايی ببخشد. اما عشق مانند آهنگی زيباست كه خواننده اش موجودی زشت و پست است. موجودی كه مجاز نيستيم با تعمق به او بنگريم.

 

 

١٠-   بوف كور (اجرای دو زبانه فارسی / آلمانی)
(٢٠٠٤)

           (با ٢ اجرا در ماينس و فرانكفورت)

            متن : صادق هدايت

           كار مشترك : تام پايفر و نيلوفر بيضايی

           موسيقی : رضا نوروز بيگی

           طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی

           بازيگران : هرمين عشقی ، ماريا پينی يلا ، منوچهر رادين ،
                           كريستف ماش ، فرهنگ كسرايی ، رالف لوورنس

 

 

١١-“ نه بهشت ، نه جهنم“ (پنج نگاه به اسلام)  

       گروه تئاتر مارالام- سوئيس(٢٠٠٥)

(با ٩ اجرا در زوريخ)

 

پنج متن نمايشی : ”نويسنده“ از رجا عالم (عربستان سعودی)،

“دختران خورشيد“ از نيلوفر بيضايی (تهران-فرانكفورت)،

“روزهای من آنجا“ از حسن حميد (سوريه)،

“پارچه ها“ از يوهانا ليیر(سوئيس)،

“ برزخ“ از شوكران (ايران)

كارگردان : پتر براشلر

بازيگران: آنه ماری كوستر(سوئيس)،

كريستينا فون هولت (سوئيس)،

انعام والی (عراق)

 

درباره ی نمايش:

 

پنج قطعه ی نمايشی از پنج نمايشنامه نويس درباره ی اسلام و زندگی تحت حاكميت اسلاميون. درباره ی انسانها و جانها و روانهايی در حصار تعصب ، خشونت و خشم. همچنين درباره ی انسانهايی كه از دين پرچم سركوب نمی سازند و همزيستی و احترام به ديگری را از هر ارزشی والاتر می دانند. درباره ی تضاد و تناقض، آشفتگی و سرگردانی ميان سنت و مدرنيته.

 

١٢-   “ بيگانه چون من و تو“ (٢٠٠٧-٢٠٠٦/بزبان آلمانی)

( با ٣ اجرا در فرانكفورت)

            بر اساس متنی از: فرهنگ كسرايی و ماريا پی نيیلا              

             تنظيم و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

بازيگران: ماريا پی نيیلا (اسپانيا- آلمان)، پروانه حميدی (ايران)، شكريه دونمز (تركيه)، فرهنگ كسرايی (ايران)، انعام والی (عراق)

 

يك زن مهاجر و يك مرد تبعيدی در آلمان با يكديگر آشنا می شوند و يك رابطه ی عاشقانه  آغاز می كنند. هر دو از ريشه ها كنده شده  اند و تلاش می كنند تا در اين عشق تازه موطنی نو بيابند. امكان زندگی در “اكنون“ تحت الشعاع زخمهای “گذشته“ قرار می گيرد و بحرانهای پياپی حس بيگانگی را در لايه های مختلف اين رابطه تشديد می كند...

 

١٣-   آوای سكوت (٢٠٠٦-٢٠٠٧  بزبان آلمانی)

(كاری از گروه تئاتر نار)

(با ١٠ اجرا در آلمان)

         تنظيم متن و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

           بازيگران: ماريا پی نيیلا، پروانه حميدی، شكريه دونمز، انعام والی

 

چهار زن از چهار مليت گوناگون كه وجه مشتركشان زندگی بعنوان مهاجر و تبعيدی در آلمان است و هيچيك با كليشه های موجود همخوانی ندارند، از خود می گويند. در اين نمايش در پانزده كلاژ نمايشی كه از تركيب، موسيقی، تصوير، مونولوگ، نقل قول، آواز و حركت تشكيل شده،  تلاش می شود تا سكوت آوای تبعيديان ومهاجرين فرای كليشه ها شكسته شود...

 

١٤-  "سرزمین هیچکس" (٢٠٠٩، بزبان آلمانی)

( با ٢ اجرا شده در چارچوب جشنواره ی هنری "دیدگاه زنان" در شهرهای کارلسروهه و گاگناو درآلمان )

نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی

آهنگساز: رضا نوروز بيگی

طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

با بازی : پروانه حميدی

 

این نمایش در سال 1998 به نوشته و کارگردانی نیلوفر بیضایی اجرا شده بود. پس از یازده سال که از اجرای فارسی این نمایش می گذشت، در سال ٢٠٠٩ بزبان آلمانی آماده ی اجرا شد.

 

١٥- “ یک پرونده، دو قتل “ ( ٢٠١٠-٢٠٠٩ بزبان فارسی و با بالانویس آلمانی و سوئدی )

( با ١٥ اجرا در آلمان، دانمارک، سوئد، کانادا، اتریش )

متن و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

بازیگران: هرمین عشقی، فرهنگ کسرایی، حمید سیاح زاده

آهنگساز: رضا نوروز بیگی

"یک پرونده دو قتل" نمایشی مستند است درباره قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر و قتلهای زنجیره ای روشنفکران در ایران. این نمایش بر اساس اسنادی که پرستو فروهر در اختیار ما قرار داد نوشته شده و حاصل  شش ماه کار تحقیقی  در مورد این پرونده هاست.

 

 

١٦- "از میان کابوسها یا چگونه انقلاب نوه هایش را نیز می بلعد" ( ٢٠١١، روخوانی نمایشی بزبان آلمانی)

(اجرا شده در تئاتر شهر فرانکفورت در چارچوب پنجاهمین سالگرد سازمان عفو بین الملل)

تنظیم متن و کارگردانی: نیلوفر بیضایی

بازیگران: فرهنگ کسرایی، نیلوفر بیژن زاده، نسیم قدیمی

این روخوانی نمایشی بر اساس مشاهدات واقعی شاهدان عینی سرکوبها در ایران تنظیم شده است.

 

 

١٧-  "چهره به چهره در آستانه فصلی سرد (٢٠١٢-  ٢٠١١  بزبان فارسی و با بالانویس آلمانی  )

نویسنده و کارگردان: نیلوفر بیضایی

بازیگران: بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن زاده، یگانه طاهری

این نمایش در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن استثنایی تاریخ ایران می پردازد. طاهره قره العین و فروغ فرخزاد که تاثیر هر یک از آنها بر جامعه ی ایران و بخصوص بر زنان ایران تا به امروز دیده می شود.

 

 

١٨- " در حضور باد"
(٢٠١٦-  ٢٠١٥  بزبان فارسی و با بالانویس آلمانی  )

(با ده اجرا در آلمان، انگلیس و اسکاتلند)

نویسنده: بهرام بیضایی

کارگردان: نیلوفر بیضایی

بازیگران: بهرخ بابایی، منوچهر رادین، فرهنگ کسرایی

 

نمایش در میانه ی بحثی میان سه نفر مورد اهمیت "تفاهم" و "آشتی" آغاز می شود. در ان بحث یکی از سه نفر نقش میانجی را بر عهده می گیرد. هر یک بدنبال "مقصر" تناقضات موجود در جامعه می گردد و خود را بهتر و انسان تر از دیگران توصیف می کند. هر چه بحث پیشتر می رود، برخورد آنها با یکدیگرخشن تر می شود...

 

 

١٩- " در این مکان و در این زمان"
 

(٢٠١٨-  ٢٠١٧  بزبان فارسی و با بالانویس آلمانی)

متن: مهشید امیرشاهی

تنظیم نمایشی و کارگردانی: نیلوفر بیضایی

بازیگران: ژاله شعاری، هرمین عشقی، مرتضی مجتهدی

موسیقی زنده و آوا: آزاده بهرامی

 

در این نمایش پنج داستان کوتاه و بخش کوتاهی از رمان "در حضر" مهشید امیرشاهی برای اجرای صحنه ای تنظیم شده اند. در این داستانها گاه به زبان طنز و گاه به زبانی تلخ به موضوعاتی چون رابطه ی زن و مرد، تناقضات میان سنت گرایی و مدرنیت، تربیتی که از ایجاد هراس و حس گناه بهره می جوید و سرانجام نگاهی دیگر به انقلاب در ایران از زبان راویان زن پرداخته میشود.

 

 

٢٠- " بانو در آینه(٢٠١٨)"
 

کاری از گروه تئاتر شهرزاد (ونکوور)

اجرا شده در برنامه ی تجلیل از نیلوفر بیضایی برای یک عمر فعالیت هنری از سوی جامعه زنان ایرانی در ونکوور، ٢ و ٣ مارس ٢٠١٨

نویسنده: نیلوفر بیضایی

کارگردان: حسام انوری اردکانی

با حضور شاهرخ مشکین قلم به عنوان بازیگر و طراح رقص

 بازیگران: مهرنوش آذرنوش، اسد بیگی، ماهان آل داود، رامین خویی، نوشین بختیاری، فرشته ذاکری، بهتاب بهستا، الناز رضایی، مهسا قراگزلو، سونیا محبوب، صدف شفیعی ثابت،ارمغان کشمیری، سینا شنائی، رومینا مثنوی، زهرا سرپوشان، ایمان کربلائیان، ترکان واحدی رجبی، محمد ضیاء یزدانی

آهنگساز: سینا اتحاد و گروه موسیقی زنده شامل سینا اتحاد، تایماز صبا، محمد سیدی
خوانندگان : بنفشه فرهمند و پگاه شرکت
طراح صحنه: پیام بارانی
طراح گریم: نگار رستگار
عکس: پرهام پاشایی
پوستر: رامین شامبیاتی
بروشور: نرگس افشار

در این نمایش، حسام انوری اردکانی چکیده ای از آثار نمایشی نیلوفر بیضایی را در دوازده اپیزود تنظیم و کارگردانی کرده است. نام نمایش از نمایش "بانو در شهر آینه"، اولین نمایشی که نیلوفر بیضایی نوشته است، وام گرفته شده است.

 

 

٢١- گمشدگان (٢٠١٩-٢٠١٨)
 

(اجرا شده در فرانکفورت، کلن، هایدلبرگ و برلین)

 

بر اساس متنهایی از: شکوفه منتظری، رویا غیاثی و قربانعلی شکری

تنظیم و کارگردانی: نیلوفر بیضایی

هرمین عشقی، ستاره سهیلی، فرهنگ کسرایی، مرتضی مجتهدی  

عکس: وحید منجزی

 

این نمایش در دو پرده به موضوع کشتارهای مخالفین در دهه شصت می پردازد. در پرده اول زن جوانی با پدر اعدام شده اش سخن می گوید و در پرده ی دوم، مادری جنوبی از دختر نوجوانش اعدام شده اش می گوید.

 

 

٢٢- اگر که عشق گناه است
(٢٠١٩به زبان فارسی با بالانویس آلمانی)
 

           (با سه اجرا در فرانکفورت و یک اجرا در کلن)

 

          گردآورنده: ژاله مساعد

          تنظیم و کارگردانی: نیلوفر بیضایی

         بازیگران:بهرخ بابایی، آزاده بهرامی، هرمین عشقی، فرشته ساداتی، ستاره سهیلی و ژاله شعاری.  

         دستیار صحنه: پروین شجاعی

         عکس و فیلم: مرتضی مجتهدی

         موسیقی متن: آرمان سیگارچی

         پوستر: آرش تنهایی

 

        در این نمایش شاعران زن فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان... و از دوره های مختلف تاریخی به زبان شعرشان با یکدیگر سخن می گویند و از رنجهایشان بعنوان زن و شرایط اجتماعی و سیاسی ناهنجار که در آن زندگی کرده اند و همچنین از آرزوها و نگاهشان به عشق و از اراده شان برای تغییر سخن می گویند. از رابعه بلخی تا مهستی گنجوی، ملک جهان خاتون، ژاله قائم مقامی، فروغ فرخزاد، ژاله اصفهانی تا شاعران امروز افغان و تاجیک... چون لیلا صراحت روشنی، خالده فروغ، گل رخسار صفی آوا، نادیه فضل، شهزاده سمرقندی... با بخشهایی از شعرهایشان حضور دارند.

 

 

 

٢3- بازی در بازی  

           (٢٠٢١ به زبان فارسی با بالانویس آلمانی
           با سه اجرا در فرانکفورت و یک اجرا در کلن)

          با نگاهی به رمان "عقل آبی" شهرنوش پارسی پور

          نویسنده و کارگردان: نیلوفر بیضایی

         آهنگساز: آزاده بهرامی  

         دستیار صحنه: پروین شجاعی

         عکس و فیلم: سپهر عاطفی

         پوستر: لیندا لاکنر

         بازیگران: ملیحه بابایی، ستاره سهیلی، حمید سیاح زاده، شیلان شهبازی، هرمین عشقی، مرتضی مجتهدی، حمیدرضا مهنانی

 

        نمایشی آغاز میشود و در طول اجرای آن بازیگر زن بازی را قطع میکند و حاضر نیست به اجرا ادامه بدهد. او از نقش خود راضی نیست و آن را کلیشه ای و ضد زن می بیند. همچنین توضیح میدهد که قرار بوده نمایش دیگری بر اساس رمان عقل آبی شهرنوش پارسی پور اجرا شود که نگاه به زن در آن کاملا با نمایش فعلی متفاوت است.

 

 ^

 © 2003 by niloofarbeyzaie@gmx.at

Diese Seite ist Teil eines Framesets [this page is part of a frameset]
LOAD FRAMESET